قطعا پس از گذراندن هر دوره آموزشی، نیاز به اندازه گیری میزان یادگیری می باشد. در گروه آموزشی دکتر اینگیلیش بعد از سپری کردن هر ترم آزمونهای آنلاین آن دوره برگزار می شود تا شما میزان پیشرفت خود را محک زده و کاستیها برطرف و روی نقاط قوت خود بیشتر کار کنید. کارنامه شما در پایان ترم بخشهای مختلف آموزش را آنالیز کرده و شما بطور شفاف تری به مسیر خود ادامه خواهید داد.