در این سری 4 جلدی تلاش شده ،آموزش مکالمه با درنظرگرفتن شخصیت و علایق نوجوانان عزیزصورت گیرد. موضوعات به روز ،مکالمات جذاب ، آموزش مکالمات و عبارات و اسلنگهای کاربردی از جمله بخشهای متمایزکننده این سری کتابهاست.
کتابها از سطح مقدماتی تا پیشرفته برای نوجوانان عزیز ، قابل استفاده هستند.ضمن آنکه جهت سریعتر به نتیجه رسیدن فراگیران، محتویات در قالبی فشرده و کاملا کاربردی تهیه شده است.