برای کودکان عزیز و بعد از سن 7 سالگی 2 دوره کتاب توسط کارگروههای آموزشی دکتر اینگیلیش تالیف شده است.
صورت میگیرد.آموزش الفبا در مجموعه 2 جلدی Elemenopi انجام میگیرد. آوا شناسی در ادامه آموزش الفبا در سری کتابهای 2 جلدی Bumblebee و یک جلد کتاب  Letter Land برای تمرین بیشتر همراه با بازیهای آموزشی می باشد.
این کتابهای فوق العاده جذاب، همراه با ویدیوها ، آهنگها، داستانها و… تاثیر بسیار مثبتی در نحوه یادگیری کودکان عزیز دارد. ضمن آنکه نوجوانان و حتی بزرگسالانی که به هر دلیل کمی دیرتر شروع به یادگیری کرده اند میتوانند از این منابع عالی برای استارت آموزش استفاده نمایند.
اپلیکیشن آموزشی، اپلیکیشن واقعیت مجازی و پکیج آموزشی شما را در راه آموزش همراهی میکنند. ضمن آنکه شما میتوانید از کلاسهای آنلاین ترمیک حداکثر بهره وری را داشته باشید.