مجوزهای دکتر اینگیلیش

مجوز تاسیس موسسه آموزش هفت اقلیم از اداره ثبت شرکتها

نماد و نشان ثبت رسانه های دیجیتال از وزارت ارشاد

مجوز ثبت برند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مجوز ثبت اختراع اپلیکیشن

مجوز تاسیس و فعالیت در ۳ شعبه از وزارت آموزش و پرورش

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی جهت فروشگاه اینترنتی

مجوز ثبت کاراکترها از اداره ثبت طرحهای صنعتی