• آموزش مکالمه زبان انگلیسی نونهالان
 • آموزش مکالمه زبان انگلیسی کودکان
 • آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان
 • مبدع اپلیکیشن کاربردی دکتر اینگیلیش
 • مبدع آموزش مکالمه به روش smart
 • اولین مرکز با پشتیبانی کامل زبان آموز
 • ارائه کننده کتاب های آموزشی روش .A.R
 • ارائه کننده کلاس های آموزشی روش .V.R
 • آموزش تلفظ صحیح کلمات
 • آموزش آیلتس
 • آموزش تافل
 • برگزارکننده آزمون های mock
IMG_4802.JPG

شرحی بر خدمات اپلیکیشن دکتر اینگیلیش

با توجه به عدم دسترسی قشر بزرگی از جامعه به مراکز , عدم آموزش صحیح انگلیسی در مراکز , عدم توانایی در پرداخت هزینه های آموزشی و زمان بر بودن آنها , بر آن شدیم تا با تولید اپلیکیشن آموزش زبان سد های مسیر آموزش را دور بزنیم و طی یک روند اصولی و منطقی هموطنان را در رسیدن به هدف که همانا مکالمه به زبان انگلیسی است یاری نماییم. آموزش در اپلیکیشن دکتر اینگیلیش بر اساس تجربه چهارده ساله ی حاصل از متد آموزشی . قطعا لطف تک تک شما بزرگواران به عنوان خانواده بزرگ مجموعه دکتر اینگیلیش ما را در نیل به اهداف خود رهنمون میگردد .منتظر تمامی پیشنهادات و انتقادات سازنده شما میباشیم.