بیوگرافی دکتر مسعود هاشمی

موسس و مدیریت آکادمی زبان هفت اقلیم

بنیانگذار برند دکتر اینگیلیش

آقای دکتر مسعود هاشمی موسس و مدیر عامل آکادمی زبان هفت اقلیم با سه شعبه در شهر اصفهان از سال ۱۳۸۱ تدریس زبان انگلیسی را شروع و در سال ۱۳۸۶ اولین شعبه آکادمی خود را افتتاح نموده اند . در طی این سال ها تلاش زیادی در ایجاد تغییر در نحوه آموزش جهت بهینه ساختن خروجی ها صورت گرفته است . تاکید فراوان سیستم آموزشی ما بر توانمند ساختن زبان آموزان در ایجاد مکالمه ای با تلفظ و لهجه استاندارد بین المللی و با همخوانی با فرهنگ ایرانی بوده و خواهد بود.

Believe it or not

you can learn English

Dr.English has been helping people to learn English since 2003
!Become a Patron