کتاب Bumblebee 01

این کتاب برای زبان آموزان بالاتر از 6 سال تالیف شده هست که آموزش الفبا را در دوره کتاب های Elemenopi به پایان رسانده اند.
در این کتاب، آموزش دو نویسه ها و سه نویسه ها و صداهای حروف جهت بهینه شدن لهجه در مکالمه مدنظر قرار گرفته است.
آموزش لغت ، .T.P.R ، اسلنگ و ضرب المثل در این کتاب لحاظ شده است.
ضمن اینکه یک داستان با موضوعیت و لغات درس در پایان هر درس امده است.
همچون مابقی کتاب ها بازی های آموزشی، اهنگ ها و ویدیو های مرتبط با درس جهت به حداکثر رساندن جذابیت برای فراگیران در بخش های مختلف هر درس قرار گرفته است.

Bummble-01
Bummble-013

سرفصل ها

8

تعداد کتاب ها

2 کتاب

رده سن

از 6 سال

For the fiscal year ended May 31, 2005, revenues increased 12 percent to $13.7 billion, compared to $12.3 billion in fiscal year 2004. Changes in currency exchange rates contributed three percentage points of this growth, while the acquisition of Converse and Starter added one point. Full year net income was up 28 percent to $1.2 billion, or $4.48 per diluted share, versus $945.6 million, or $3.51 per diluted share, in 2004.