کتاب Letter land

این کتاب جهت تمرین بیشتر فراگیرانی است که دوره Elemenopi پشت سر میگذارند.
در این کتاب زبان آموزان عزیز می توانند گیم ها و روش های نوشتاری بیشتری را جهت تکمیل آموزش تجربه کنند.
این کتاب برای کودکان بالاتر از 6 سال تالیف شده است.

DR-EN---Letterland-Cover-01---02
DR-EN---Letterland-Cover-01---022

سرفصل ها

10

تعداد کتاب ها

1 کتاب

رده سن

از 6 سال

For the fiscal year ended May 31, 2005, revenues increased 12 percent to $13.7 billion, compared to $12.3 billion in fiscal year 2004. Changes in currency exchange rates contributed three percentage points of this growth, while the acquisition of Converse and Starter added one point. Full year net income was up 28 percent to $1.2 billion, or $4.48 per diluted share, versus $945.6 million, or $3.51 per diluted share, in 2004.