Elemenopi 2. kitap

Bu kitap 6 yaş üstü çocuklara yönelik ve N harfinden Z harfine kadar alfabeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
Harflerin öğretilmesi ve yazılması, kelime bilgisi, .TPR, argo ve atasözlerinin öğretilmesi kitabın diğer bölümleridir.
Sevgili dil öğrencileri için kitabı daha ilgi çekici hale getirmek amacıyla dersle ilgili eğitici oyunlar, şarkılar, ilgi çekici videolar kitapta yer almaktadır.

Elemenopi-014
Elemenopi-015

Manşetler

N-Z

Kitap sayısı

2 kitap

yaş kategorisi

6 yaşından itibaren

31 Mayıs 2005'te sona eren mali yıl için gelirler, 2004 mali yılındaki $12,3 milyara kıyasla yüzde 12 artarak $13,7 milyara yükseldi. Döviz kurlarındaki değişiklikler bu büyümeye yüzde üç puan katkıda bulunurken, Converse ve Starter bir nokta ekledi. Tüm yıl net geliri 2004'te yüzde 28 artışla $1,2 milyara veya seyreltilmiş hisse başına $4,48'e yükseldi; buna karşılık $945,6 milyon veya seyreltilmiş hisse başına $3,51'di.